PREMENY METRICKÝCH JEDNOTIEK

Vitajte na našej internetovej stránke, kde môžete premieňať množstvo jednotiek v 11 kategóriách: dĺžka, plocha, hustota, energia, hmotnosť, výkon, tlak, rýchlosť, teplota a objem.

Ak ste administrátorom internetovej stránky a myslíte si, že by naša internetová stránka mohla byť užitočná pre vašich návštevníkov, ocenili by sme, ak by ste na svojej stránke umiestnili odkaz na našu internetovú stránku. Pripájame vhodný text vo formáte html:

<A HREF="http://www.premenajednotiek.com">Premeny jednotiek</A>

NAJČASTEJŠIE PREMENY

Dĺžka (meter, yard, stopa, kilometer, míľa, palec, nanometer...)

Hmotnosť (kilogram, libra, trójska libra, trójska unca, tona, unca, gram...)

Objem (liter, americký galón, imperiálny galón, centiliter, kubický meter...)

Plocha (hektár, štvorcový kilometer, štvorcový meter, štvorcový yard, štvorcová stopa...)

Teplota (stupeň Celzia, stupeň Fahrenheita)

Rýchlosť (km/s, m/s, km/h, m/min, míľa/s, míľa/h, námorná míľa/h, mach...)

VŠETKY PREMENY

Tlak (pascal, milibar, hektopascal, bar, atmosféra...)

Uhol (radián, grád, stupeň)

Hustota (unca/kubickú stopu, libra/kubický yard, gram/kubický centimeter, gram/kubický meter, kilogram/kubický meter, tona/kubický meter...)

Energia (joule, kalória – 15 °C, kalória – medzinárodná, kalória – termochemická, Btu, elektrónvolt, erg...)

Výkon (megawatt (MW), kilowatt (kW), watt (W), konská sila (HP))

Dĺžka (meter, yard, stopa, kilometer, míľa, palec, nanometer...)

Hmotnosť (kilogram, libra, trójska libra, trójska unca, tona, unca, gram...)

Objem (liter, americký galón, imperiálny galón, centiliter, kubický meter...)

Plocha (hektár, štvorcový kilometer, štvorcový meter, štvorcový yard, štvorcová stopa...)

Teplota (stupeň Celzia, stupeň Fahrenheita)

Rýchlosť (km/s, m/s, km/h, m/min, míľa/s, míľa/h, námorná míľa/h, mach...)